Přijímací zkoušky 9. tř. - okruhy

S důkladnou přípravou na přijímací zkoušky je vhodné začít už v lednu. Protože přijímací zkoušky jsou v polovině dubna, je na přípravu od začátku roku přibližně 14 týdnů. Přípravu je vhodné zkombinovat s našimi krátkými testy a oficiálními testy Cermatu.Matematika

Český jazyk

1. týden 
Dělitelnost
TEST
Převody jednotek
TEST

PDF Slovní druhy
PDF
2. týden 
Početní operace s čísly
Řešení
PDF

TEST
Větné členy
PDF
3. týden 
Algebraické výrazy
Řešení
PDF
Stavba souvětí
PDF
4. týden 
Mocniny, odmocniny
Řešení
PDF
Stavba slova
TEST
PDF
5. týden
Rovnice, nerovnice
Řešení
PDF
Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
PDF
6. týden
Poměr, procenta
Řešení
PDF
Skupiny hlásek
Řešení
PDF
7. týden
Úhly, vlastnosti rovinných útvarů
PDF
Synonyma, antonyma, homonyma
Řešení
PDF
8. týden
Slovní úlohy - směsi, společná práce, pohyb, roztoky, přímá a nepřímá úměra
PDF
Práce s textem
Řešení
PDF
9. týden
Obvody a obsahy rovinných útvarů
PDF
Stylistika
Řešení
PDF
10. týden
Tělesa a jejich objemy
PDF
Slohové útvary

PDF
11. týden
Tělesa a jejich povrchy
PDF
Literární pojmy

12. týden
Různé úlohy z geometrie
PDF
Literární pojmy

13. týden
Opakování - testy Cermat domácí příprava
ODKAZ
Opakování - testy Cermat domácí příprava
ODKAZ
14. týden
Opakování - testy Cermat domácí příprava
ODKAZ
Opakování - testy Cermat domácí příprava
ODKAZ