Přijímací zkoušky - okruhy

S důkladnou přípravou na přijímací zkoušky je vhodné začít už v lednu. Protože přijímací zkoušky jsou v polovině dubna, je na přípravu od začátku roku přibližně 14 týdnů. Přípravu je vhodné zkombinovat s našimi krátkými testy a oficiálními testy Cermatu.Matematika

Český jazyk

1. týden 
Dělitelnost
TEST
Převody jednotek
TEST

PDF Slovní druhy
PDF
2. týden 
Početní operace s čísly
PDF
Větné členy
PDF
3. týden 
Algebraické výrazy
PDF
Stavba souvětí
PDF
4. týden 
Mocniny, odmocniny
PDF
Stavba slova
PDF
5. týden
Rovnice, nerovnice
PDF
Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí
PDF
6. týden
Poměr, procenta
PDF
Skupiny hlásek
PDF
7. týden
Úhly, vlastnosti rovinných útvarů
PDF
Synonyma, antonyma, homonyma
PDF
8. týden
Slovní úlohy - směsi, společná práce, pohyb, roztoky, přímá a nepřímá úměra
PDF
Práce s textem
PDF
9. týden
Obvody a obsahy rovinných útvarů
PDF
Stylistika
PDF
10. týden
Tělesa a jejich objemy
PDF
Slohové útvary
PDF
11. týden
Tělesa a jejich povrchy
PDF
Literární pojmy

12. týden
Různé úlohy z geometrie
PDF
Literární pojmy

13. týden
Opakování - testy Cermat domácí příprava
ODKAZ
Opakování - testy Cermat domácí příprava
ODKAZ
14. týden
Opakování - testy Cermat domácí příprava
ODKAZ
Opakování - testy Cermat domácí příprava
ODKAZ