Příslovečné spřežky

Spojením podstatných jmen, přídavných jmen zpodstatnělých, zájmen, číslovek a příslovcí vznikají příslovečné spřežky.

dohromady, dokonce, nahlas, občas, vcelku, zčásti, zpravidla, například, zpočátku

doprava, napravo, zprava, doleva, nalevo, zleva, zřídka, ztěžka, zvolna, zhruba

beztoho, nadto, potom, předtím, nato, proto, přesto, přičemž

poprvé, podruhé, zajedno (ale za prvé, za druhé)

najednou, naproti, napřed, navždy, odkdy, odevšad, odjinud, navíc, nanejvýš


Cvičení příslovečené spřežky - online test

Cvičení příslovečné spřežky - pdf k vytištění