Odchylky od větné stavby

Odchylky od pravidelné větné stavby

Člověk, když si nedá pozor, tak se hned něco stane.
Lidé stále vcházeli a vycházeli ze stadionu.
Přihlíželi jsme na inteligenci studentů.
Někteří poslanci hlasovali pro i proti návrhu.
Sestra se zajímala o Petrův trénink a jeho přípravě na závody.
Chlapci ráno, když vyšli ze školy, tak jim byla zima.
Náš Hynek se z ruštiny učí málo.
Každý, kdo toho chce dosáhnout, je třeba, aby po celou dobu studoval pravidelně.
Zkusme se zamyslet nad druhou stránku případu.
Můžeme spoléhat na důvěru lidí mající vztah ke svému národu.
V dopise adresovanému finančnímu úřadu bylo vše podrobně vysvětleno.
A tak jsem poprvé osobně viděla a mluvila s tak slavným člověkem.
Před sluncem východem jsme vstali.
Sledujte a řiďte se jeho pokyny.
Mnozí se osobních chyb nevyhnou.
Výletníci se v půli cestě občerstvili vodou z potoka.ANAKOLUT

Člověk, když si nedá pozor, tak se hned něco stane. --> Člověku, když si nedá pozor, se hned něco stane.

Chlapci ráno, když vyšli ze školy, tak jim byla zima.-->Chlapcům ráno, když vyšli ze školy, byla zima.

Můžeme spoléhat na důvěru lidí mající vztah ke svému národu.-->Můžeme spoléhat na důvěru lidí majících vztah ke svému národu.

Každý, kdo toho chce dosáhnout, je třeba, aby po celou dobu studoval pravidelně.-->Každý, kdo toho chce dosáhnout, musí po celou dobu pravidelně studovat.

ZEUGMA 

A tak jsem poprvé osobně viděla a mluvila s tak slavným člověkem.-->A tak jsem poprvé osobně viděla tak slavného člověka a mluvila s ním.

Sledujte a řiďte se jeho pokyny.-->Sledujte jeho pokyny a řiďte se jimi.

Lidé stále vcházeli a vycházeli ze stadionu.-->Lidé stále vcházeli na stadion a vycházeli z něho.

Někteří poslanci hlasovali pro i proti návrhu.-->Někteří poslanci hlasovali pro návrh i proti němu.

KONTAMINACE

Přihlíželi jsme na inteligenci studentů.-->Přihlíželi jsme k inteligenci studentů.

Náš Hynek se z ruštiny učí málo.-->Náš Hynek se ruštinu učí málo.

Zkusme se zamyslet nad druhou stránku případu.-->Zkusme se zamyslet nad druhou stránkou případu.

Mnozí se osobních chyb nevyhnou.-->Mnozí se osobním chybám nevyhnou.

ATRAKCE

Před sluncem východem jsme vstali.-->Před slunce východem jsme vstali.

Sestra se zajímala o Petrův tréning a jeho přípravě na závody.-->Sestra se zajímala o Petrův tréning a jeho přípravu na závody.

V dopise adresovanému finančnímu úřadu bylo vše podrobně vysvětleno.-->V dopise adresovaném finančnímu úřadu bylo vše podrobně vysvětleno.

Výletníci se v půli cestě občerstvili vodou z potoka.-->Výletníci se v půli cesty občerstvili vodou z potoka.

Zdroj: SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce: pro střední školy. Praha: Fragment, 2008. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0671-0.