Pomnožná, hromadná, látková

Slovo housle je pomnožné podstatné jméno.

Podstatná jména pomnožná

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají. 

Množství se proto vyjadřuje pomocí číslovek druhových (dvojí plavky – dva druhy, např. jednodílné a dvoudílné) nebo souborových (troje kalhoty – tři kusy tohoto druhu oblečení) nebo je množství dáno kontextem.

Mezi jména pomnožná patří:Slovo listí je hromadné podstatné jméno

Podstatná jména hromadná

Podstatné jméno hromadné pojmenovává soubor (souhrn, celek) počitatelných jednotlivin téhož druhu, což se vyjadřuje i slovotvornými prostředky, příponami: , -oví, -stvo, -ctvo (listí, stromoví, panstvo, námořnictvo). Některá jména hromadná však nejsou tvořena specifickými příponami, „hromadnost“ není vyjadřována slovotvorně. Jsou to jména:dobytek, hmyz, skot.

Podstatná jména hromadná lze počítat jen jako celky – ve spojení s druhovými číslovkami (dvojí cukroví – dva druhy cukroví, např. linecké a kokosové) nebo pomocí neurčitých kvantitativních výrazů – mnoho, málo (mnoho listí).Slovo voda je látkové podstatné jméno

Podstatná jména látková

Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako nerozčleněný celek, v celém svém objemu je látka stejná.

Mezi jména látková řadíme:

Jména látková můžeme počítat, ale kvantitativní vztahy jsou pak vyjadřovány lexikálně, pomocí jiných slov: kousek železa, zrnko obilí, plátek šunky

Abychom mohli určit množství musíme tedy k látce přiřadit další slovo. Když řekneme, že máme například dvě vody. Tak to můžou být dvě sklenice, nebo dvě láhve nebo třeba i dvě cisterny vody. 

Množné číslo poté vyjadřuje různé druhy látek (bílá a červená vína) nebo jistá ustálená množství látek (tři čaje).
Cvičení na pomnožná, hromadná a látková podstatná jména - online cvičení

Cvičení na pomnožná, hromadná a látková podstatná jména - pdf ke stažení