Rozbor věty a souvětí

Postup provedení grafického rozboru věty jednoduché


V tu chvíli bzučení vzdáleného letadla ustalo.


1. Určíme základní skladební dvojici

Kdo, co? Bručení Co dělalo? Ustalo

ZSD = Bzučení ustalo


2. Na ostatní větné členy se ptáme řídícím větným členem a otázkou, odpovídáme závislým větným členem. Řídící a závislý větný člen tvoří skladební dvojici.

Jaké bzučení? Bzučení letadla. Ptáme se otázkou jaký, a proto slovo letadla je přívlastek. Rozvíjející větný člen letadla je ve větě až za řídícím větným členem bzučení, proto se jedná o přívlastek neshodný.

Jakého letadla? Vzdáleného letadla. Ptáme se otázkou jaký, a proto slovo vzdáleného je přívlastek. Rozvíjející větný člen vzdáleného je ve větě před řídícím větným členem letadla, proto se jedná o přívlastek shodný. Všimněte si, že slovo letadla je zároveň řídící i závislý větný člen.

Kdy ustalo? V chvíli. Ptáme se otázkou kdy, a proto je slovo v chvíli příslovečné určení času. Předložky, spojky a částice nejsou samostatnými větnými členy.

V jakou chvíli? Tu. Ptáme se otázkou jakou, a proto je slovo tu přívlastek. Rozvíjející větný člen tu je ve větě před řídícím větným členem chvíli, proto se jedná o přívlastek shodný.


3. Ve větě jednotlivé větné členy označíme a naznačíme závislosti.

4. Zakreslíme graf věty.

VĚTNÝ ROZBOR - ONLINE CVIČENÍPostup při rozboru složitého souvětí

Složité souvětí má dvě a více vět.

  1. Určíme počet vět podle počtu přísudků.
  2. Označíme věty hlavní a vedlejší. Hlavní věty jsou spojeny souřadícími spojovacími výrazy nebo beze spojek. Vedlejší věty jsou uvozeny spojkami podřadícími nebo vztažnými zájmeny.
  3. Provedeme grafický nákres: v prvním řádku budou hlavní věty v pořadí v jakém jsou uvedeny, v dalších řádcích zakreslujeme vedlejší věty tak, aby věty závislé byly o řádek níž než věty řídící. Musíme dodržet i pořadí vět, v jakém jsou zápsány v souvětí.

Proveďte grafický rozbor souvětí

1. Prošek šel k chalupě a zavřel za sebou dveře, aby Holan pochopil, že má teď jiného pána.

2. Ve chvíli, kdy dramatický boj o město dosáhl vrcholu, dorazily očekávané posily.

3. Časem se naučil pracovat tak úsporně, že si všechno dobře rozvrhl, a proto mu ještě zbyl čas k tomu, aby se podíval na představení, které v divadle právě hráli.

4. Protože němečtí vojáci přiváděli stále posily, postavili proti nim Pražané barikády a statečně se bránili, ač měli prázdné ruce.

5. Vlaková souprava, jež měla osm vagónů, vjela do nádraží a dav lidí se vyhrnul na peron.

6. Přátelé, kteří se divili, jak skromně žije, ale netušili její bídu, byli tím pobouřeni a spěchali jí pomoci.

7. Víckrát na vosy nepůjdu, protože mě to nebaví, a raději budu doma pomáhat, aby se viděli, že jsem se polepšil.

8. Vím, že vás zajímá cizí literatura a že se s ní snažíte seznámit české čtenáře, a proto vám doporučuji tuto zajímavou práci, která obsahuje příspěvky k otázkám překládání.

9. Škola, do níž chodím, uspořádá začátkem letošních prázdnin závody chlapců a děvčat v běhu kolem sídliště, a proto jsme napsali babičce, že nás má čekat o několik dní později.

10. Když vstoupili do klece a strojník ji spustil, zdálo se chlapci, že klec stojí, ale že se stěny ženou do výše.Zadání včetně řešení


Prostudujte na příkladech:

VĚTNÉ ČLENY

SOUVĚTÍ PODŘADNÉ

SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ


Zdroj: HARTMANNOVÁ, Věra. Jazykové rozbory pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií. 4. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 199 s. ISBN 80-7182-106-3.