Souvětí podřadné

Podřadné souvětí obsahuje jednu větu hlavní a libovolný počet vět vedlejších. Vedlejší věty nahrazují větné členy, proto druhy vedlejších vět odpovídají větným členům.


Podřadící spojovací výrazy


Podřadící spojky


Podřadící zájmena


Podřadící příslovceVedlejší věty

Větné členy