Rozbor složitého souvětí

Postup při rozboru složitého souvětí

Složité souvětí má dvě a více vět.

  1. Určíme počet vět podle počtu přísudků.
  2. Označíme věty hlavní a vedlejší. Hlavní věty jsou spojeny souřadícími spojovacími výrazy nebo beze spojek. Vedlejší věty jsou uvozeny spojkami podřadícími nebo vztažnými zájmeny.
  3. Provedeme grafický nákres: v prvním řádku budou hlavní věty v pořadí v jakém jsou uvedeny, v dalších řádcích zakreslujeme vedlejší věty tak, aby věty závislé byly o řádek níž než věty řídící. Musíme dodržet i pořadí vět, v jakém jsou zápsány v souvětí.

Proveďte grafický rozbor souvětí

1. Prošek šel k chalupě a zavřel za sebou dveře, aby Holan pochopil, že má teď jiného pána.

2. Ve chvíli, kdy dramatický boj o město dosáhl vrcholu, dorazily očekávané posily.

3. Časem se naučil pracovat tak úsporně, že si všechno dobře rozvrhl, a proto mu ještě zbyl čas k tomu, aby se podíval na představení, které v divadle právě hráli.

4. Protože němečtí vojáci přiváděli stále posily, postavili proti nim Pražané barikády a statečně se bránili, ač měli prázdné ruce.

5. Vlaková souprava, jež měla osm vagónů, vjela do nádraží a dav lidí se vyhrnul na peron.

6. Přátelé, kteří se divili, jak skromně žije, ale netušili její bídu, byli tím pobouřeni a spěchali jí pomoci.

7. Víckrát na vosy nepůjdu, protože mě to nebaví, a raději budu doma pomáhat, aby se viděli, že jsem se polepšil.

8. Vím, že vás zajímá cizí literatura a že se s ní snažíte seznámit české čtenáře, a proto vám doporučuji tuto zajímavou práci, která obsahuje příspěvky k otázkám překládání.

9. Škola, do níž chodím, uspořádá začátkem letošních prázdnin závody chlapců a děvčat v běhu kolem sídliště, a proto jsme napsali babičce, že nás má čekat o několik dní později.

10. Když vstoupili do klece a strojník ji spustil, zdálo se chlapci, že klec stojí, ale že se stěny ženou do výše.Zadání včetně řešení


Procvičujte rozbor souvětí:

VEDLEJŠÍ VĚTY

SLOŽITÉ SOUVĚTÍ


Zdroj: HARTMANNOVÁ, Věra. Jazykové rozbory pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií. 4. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000, 199 s. ISBN 80-7182-106-3.