Věty podle postoje mluvčího

Myšlenka mluvčího může být vyjádřena různým typem sdělení - vět.

Věty podle postoje mluvčího dělíme na:


Napište o jaký druh věty podle postoje mluvčího se jedná.

Na návštěvu k tetě jsme přijeli všichni.

oznamovací


Buďte už zticha!

žádací - rozkazovací


Kéž se nám tam bude líbit!

žádací - přací


Půjdeme už?

tázací - zjišťovací


Ještě chvíli zůstaneme.

oznamovací


Kdy se vrátíte?

tázací - doplňovací