Doplněk

Doplněk je rozvíjející větný člen, který rozvíjí zároveň dva větné členy - na jedné straně buď podmět nebo předmět  a na druhé straně přísudek. Bývá vyjádřen podstatným jménempřídavným jménemzájmenemčíslovkouslovesným infinitivemslovesným přechodníkem. Většinou bývá na konci věty.


Příklady doplňku

příklad
jaký doplněk
vyjádřený čím
rozvíjí co
Kurfiřti zvolili Rudolfa za krále.
předložkový
podstatným jménem
předmět
Kůň ležel vyčerpaný.

přídavným jménem
podmět
Nechali ji tam samotnou.
bezpředložkový
zájmenem
předmět
Závěry z toho vyplývaly tři.
bezpředložkový
číslovkou
podmět
Stáli, zírajíce na to.
rozvinutý
přechodníkem
podmět
Uslyšela houkat sovu.

infinitivem
předmět
Spatřili psa, jak utíká za kočkou.
rozvinutý
vedlejší větou
předmět


Je nutné rozlišovat doplněk od jmenné části přísudku jmenného se sponou - doplněk nikdy nestojí po sponovém slovese (být, v některých pojetích i stát se):


Cvičení na doplněk