Psaní skupin bje-, vje-, bě-, vě-

ob-jev, ob-jetí, ob-jednat, ob-jednávka, ob-jem, v-jem, v-jezd


oběh, oběd, oběhnout, oběť, obětavý, oběživo, náběh, sběr, oběžnice, příběh, věčný, věda, vědomí, vědro, věhlas,věchet, věk, věnec,věno, věřit, věšák, věštba, větrat, větev, větší, vězeň, věž a ve slovech s nimi příbuzných


pěna, pěnice, pěnkava, pěst, pět, pěvec, napětí, nápěv, napěchovat a ve slovech s nimi příbuzných
Cvičení na bje, vje, bě,vě


Online test