Psaní skupin -mě-, -mně-


tajemný - tajemnější, nejtajemnější; tajemně - tajemněji, nejtajemněji

zřejmý - zřejmější, nejzřejmější; zřejmě - zřejměji, nejzřejmějiPOZOR na slovo tamější! Je utvořeno z příslovce tam, nikoli z přídavného jména tam-ní.


Cvičení na -mě-, -mně-