Souvětí souřadné

Souřadné souvětí je spojení alespoň dvou hlavních vět, případně i dalších vět vedlejších. Hlavní věty spolu souvisejí obsahem, ale mluvnicky jsou samostatnými větnými celky.


Souřadící spojkyStavba souvětí

Poměry mezi hlavními větami

Vedlejší věty