Zájmena

Druhy zájmen

Osobní - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se

Přivlastňovací - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

Ukazovací - ten, tento, tenhle, tamten, onen, takový, onaký, týž, tentýž, sám

Tázací - kdo, co, jaký, který, čí

Vztažné - kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Neurčité - někdo, něco, kdokoli, cokoli, kdekdo, kdosi, každý, všechen

Záporné - nikdo, nic, ničí, nijaký, žádný


Určování druhu zájmen - online cvičení

Skloňování zájmena JÁ

1. pád - JÁ

2.pád - MĚ, (MNE)

3. pád - MNĚ, (MI)

4. pád - MĚ, (MNE)

6. pád - MNĚ

7. pád - MNOU


Při rozhodování, zda napsat ve větě mně nebo mě, mohou pomoci různé pomůcky.

Sami se rozhodněte, který ze způsobů vám lépe vyhovuje a vyzkoušejte online cvičení na mně, mě.


1. metoda

Místo zájmena užijeme ve větě vlastní jméno, nejčastěji se užívá Franta nebo Pepa.

Vzpomeň si na (JÁ). Vzpomeň si na Pepu. Vzpomeň si na MĚ. Jestliže si dosadíme kratší tvar jména, píšeme MĚ.

O (JÁ) mu neříkej. O Pepovi mu neříkej. O MNĚ mu neříkej. Jestliže si dosadíme delší tvar, píšeme MNĚ.

Pokud je ve větě kratší tvar Pepy, Pepu - píšeme MĚ. Pokud je ve větě delší tvar Pepovi - píšeme MNĚ.


2. metoda

Místo zájmena já použijemeve větě ukazovací zájmeno TY (TEBE, TOBĚ).

Vzpomeň si na (JÁ). Vzpomeň si na TEBE. Vzpomeň si na MĚ. Jestliže si dosadíme TEBE, píšeme MĚ.

O (JÁ) mu neříkej. O TOBĚ mu neříkej. O MNĚ mu neříkej. Jestliže si dosadíte TOBĚ, píšeme MNĚ.

Je nutné si zapamatovat, že TEBE znamená MĚ a TOBĚ znamená MNĚ.


3. metoda

Určíme pád zájmena JÁ ve větě. 

Ve druhém a čtvrtém pádu (násobky dvou) jsou dvě písmenka tedy MĚ a ve třetím a šestém pádu (násoby tří) jsou tři písmenka tedy MNĚ.

Vzpomeň si na (JÁ). Vzpomeň si na Koho,co? 4. pád Vzpomeň si na MĚ.

O (JÁ) mu neříkej. O Kom, čem? mu neříkej. 6. pád O MNĚ mu neříkej.


Poznámka: Pokud si nejste jistí, nepoužívejte tvary MI nebo MNE. Mohlo by vás to zmást a uděláte potom zbytečné chyby.


Skloňování zájmena já - mě nebo mně - online cvičení


Rozlišení s sebou - sebou online cvičení