Přísudek

Přísudek je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnoststav nebo vlastnost, jako například prší ve větě Venku prší, či je zelený ve větě Strom je zelený. Zpravidla je to sloveso v určitém tvaru nebo pomocné (sponové) sloveso se jmenným nebo příslovečným tvarem.

 Typy přísudku

Z hlediska formy rozeznáváme:

Několikanásobný přísudek

Několikanásobný přísudek stojí na pomezí mezi větným členem a souvětím souřadným, za několikanásobný větný člen se zpravidla považuje tehdy, pokud není rozvitý:Cvičení 1 PDF - přísudek 

Cvičení 2 PDF - přísudek