Shoda podmětu s přísudkem

1. Jednoduchý podmět


Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý podmět) - online test


2. Několikanásobný podmět


Další pravidla:

1. Shoda podle smyslu: Co jsme se vás natrápili! Co jsme se vás natrápily. Z kontextu je patrné, zda jde o muže nebo ženy.

2. Všeobecný podmět /někdo, lidé/ - píšeme měkké – i: Hlásili to v rozhlase.

3. Psaní – i/-y v přísudku podle oslovení: Kde jste, kluci, byli? Kam jste, děti, utekly?

4. Je-li podmětem číslovka tisíc nebo milion v mn.čísle, spojená s podstatným jménem rodu mužského životného ve druhém pádě mn. čísla, píše se v přísudku tvrdé –y, v dalších větách může být shoda podle podst. jména v druhém pádě. Tisíce lidí se sešly, aby demonstrovaly nesouhlas s výstavbou radaru.

5. Nesouřadně vyjádřený podmět (s předložkou s) Eva s Pavlem přišli pozdě. Přišli k nám Eva s Pavlem. Přišla k nám Eva s Pavlem.


Shoda podmětu s přísudkem (několikanásobný podmět) - online test


Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý i několikanásobný podmět) - pdf