Druhy vedlejších vět

Vedlejší věty nahrazují větné členy, proto druhy vedlejších vět odpovídají druhům větných členů a stejně se také na ně můžeme ptát. 

Při určování druhu vedlejší věty se musíme ptát celou větou hlavní a odpovědět celou větou vedlejší. Vyhneme se tak časté chybě, kdy studenti určí omylem některý z větných členů hlavní věty a nikoliv druh věty vedlejší. 


ZDE Přehledná tabulka druhů vedlejších vět k vytištění 

student s knihami


Věta vedlejší podmětná

Na vedlejší větu podmětnou se ptáme stejně jako na podmět otázkou Kdo, co?

Kdo mi nerozuměl, může se znovu zeptat?

Je pozoruhodné, že se jim to podařilo.

Není nutné, abys tam chodil.

Věta vedlejší přísudková

Nevyskytuje často a vyjadřuje jmenou část přísudku se sponou. Ptáme se: Co dělá podmět?

Řeka byla, jako by ji postříbřil.

Věta vedlejší předmětná

Vyjadřuje předmět věty řídící. Ptáme se pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu. 

Řekl, že k nám přijde.

Věta vedlejší přívlastková

Závisí na podstatném jméně věty řídící, která tímto podstatným jménem zpravidla končí. Ptáme se otázkami Jaký, který, čí?

Měl jsem pocit, že se něco děje.

Věta vedlejší příslovečná

Věta vedlejší doplňková

Vyjadřuje doplněk řídící věty. Závisí na slovesu a jménu věty řídící. Většinou následuje po slovesech smyslového vnímání.

Spatřil jsem srnu, jak se mihla mezi stromy.


Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 1

Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 2

Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 3
Stejné spojovací výrazy mohou připojovat vedlejší věty různého druhu:Řekl jsem mu, že na něho počkám.
Zdá se mi, že to Filipa přestalo bavit.
Měl jsem pocit, že se děje něco špatného.
Byl jsem rád, že ses mě zastal.
Tvářil se, že přemýšlí.Je důležité, aby se porada konala v tajnosti.
Nikdo ho nikdy neviděl, aby se s někým nepohodl.
Snažil jsem se, aby mi nic neuniklo.
Měl jsem starost, aby se ti něco nepřihodilo.
Přisedl si, aby lépe viděl.