Vedlejší věty 1

Určete druh vedlejší věty.

Doporučený postup:

1. Určíme hlavní a vedlejší větu. Ptáme se celou hlavní větou a odpovídáme celou vedlejší větou. Pokud bychom se neptali a neodpovídali celou větou, mohlo by se stát, že neurčíme druh vedlejší věty, ale některý z větných členů věty hlavní nebo vedlejší. 

2. Existuje pouze sedm základních druhů vedlejších vět. Vylučovacím způsobem vybereme ten nejvhodnější. Cvičení dělá mistra a čím více vět určíme, tím rychleji nám to v budoucnu půjde a časem poznáme druh vedlejší věty ve většině případů na první pohled.


1. Otevřela jsem okna dokořán, abych pustila dovnitř svěží vzduch.

Otázka: Za jakým účelem jsem otevřela okno?

Odpověď: Abych pustila dovnitř svěží vzduch.

2. Děti křičely, až úplně ochraptěly.

Otázka: Jak moc děti křičely? Do jaké míry?

Odpověď: Tak moc až úplně ochraptěly.

3. Měli jsme dojem, že nás Alena nevnímá.

Otázka: Jaký jsme měli dojem?

Odpověď: Že nás Alena nevnímá.

4. Při cvičení jsme se pořádně zapotili, ačkoliv byla zima.

Otázka: I přes co jsme se zapotili?

Odpověď: Ačkoliv byla zima.

5. Zdálo se, že je již vše v pořádku.

Otázka: Kdo, co se zdálo?

Odpověď: Že je již vše v pořádku.

6. Otočila se tam, odkud zaslechla hlasy.

Otázka: Kam se otočila?

Odpověď: Odkud zaslechla hlasy.

7. Řekl mi, že to nespěchá.

Otázka: Koho, co mi řekl?

Odpověď: Že to nespěchá.

8. Obloha byla, jako by ji vymetl.

Obloha byla vymetená. Vedlejší věta nahrazuje jmenný přísudek se sponou.

9. Až se vrátí maminka, bude mít radost.

Otázka: Kdy bude mít radost?

Odpověď: Až se vrátí maminka.

10. Rád jsem mu vyhověl, protože si to zasloužil.

Otázka: Proč jsem mu rád vyhověl?

Odpověď: Protože si to zasloužil.

11. Zahlédl jsem veverku, jak zmizela v dutině stromu.

Veverka mizela v dutině stromu, zahlédl jsem ji mizet v dutině stromu. 

Zahlédl - sloveso smyslového vnímání

12. Udělal to lépe, než jsem předpokládal.

Otázka: Jak lépe to udělal

Odpověď: Než jsem předpokládal.

13. Pročetl jsem si návod, jak s přístrojem zacházet.

Otázka: Jaký návod jsem si pročetl?

Odpověď: Jak s přístrojem zacházet.

14. Snažil jsem se, aby i neuniklo ani slůvko.

Otázka: O koho co jsem se snažil?

Odpověď: Aby i neuteklo ani slůvko.

15. Je důležité, aby se porada konala v tajnosti.

Otázka: Kdo, co je důležité?

Odpověď: Aby se porada konala v tajnosti.


Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 2

Určení druhu vedlejších vět - online cvičení 3