Celá číslaNa číselné ose jsou záporná čísla vlevo od nuly a kladná čísla vpravo od nuly. Vzdálenost obrazu čísla od nuly se nazývá absolutní hodnota. Absolutní hodnota se značí |x|. Protože se jedná o vzdálenost je absolutní hodnota vždy kladné číslo nebo nula.


Kladné číslo můžeme zapisovat bez znaménka. Nikdy ale nesmí být dvě znaménka za sebou.
Tedy nikdy nezapisujeme  - - 5, ale - (-5).

Každé kladné číslo je větší než nula. Každé záporné číslo je menší než nula. Ze dvou čísel je větší to, jehož obraz leží na číselné ose více vpravo.

Sčítání a odčítání celých čísel

Čísla se stejnými znaménky sčítáme jako čísla přirozená. Znaménko součtu je shodné se znaménkem sčítanců. Sčítáme-li dvě čísla kladná, výsledek je kladná. Jestliže sčítáme dvě čísla záporná, výsledek je také záporný.

Čísla s různými znaménky sečteme tak, že součet se rovná rozdílu absolutních hodnot obou čísel. Součet má znaménko čísla s větší absolutní hodnotou.

-12-3=
-2+8=
+3-9=
-15+2=
+8-10=
+4-6=

Násobení a dělení celých čísel

Pro násobení celých čísel platí tato pravidla: 


Pro dělení celých čísel platí tato pravidla:


-2 x (-5) =
+6 x (-4) =
-5 x 7 =
6 x 9 =