Slovní úlohy

Mnoho studentů a rodičů řeší otázku, jak na slovní úlohy. Existuje velké množství typů slovních úloh. Pro úspěšné řešení je nejlepší snažit se rozpoznat typ slovní úlohy a použít naučený postup řešení - nejlépe pomocí strukturovaného zápisu do tabulky. Tento zápis pomůže utřídit myšlenky a lépe pochopit zadání. Všechny typy slovních úloh mohou mít různou obtížnost, takže můžou být velmi jednoduché i velmi složité, kdy vzrůstající náročnost je dána obtížností analýzy zadání. Bohužel existuje také část slovních úloh, které jsou nezařaditelné do jednotlivých typů a jejich řešení spočívá v logické úvaze.

Slovní úlohy ve cvičeních jsou většinou jednodušší, obtížnější zadání jsou označena.

Postup řešení slovních úloh:

  1. Přečtu si zadání, pokud mi není jasné, přečtu si jej znovu (Je dobré, snažit se si konkrétní situaci představit ve skutečnosti...)
  2. Určím typ úlohy
  3. Vzpomenu si, jakým způsobem tento typ úloh řešíme čili jak vypadá tabulka u takového typu úlohy
  4. Provedu zápis do tabulky
  5. Sestavím rovnici
  6. Vyřeším rovnici
  7. Provedu zkoušku

Základní typy slovních úloh


Přímá a nepřímá úměrnost

Pohyb

Směsi

Roztoky

Společná práce

Dělitelnost

Procenta