Převod periodického čísla na zlomek

Při převodu periodického čísla na zlomek postupujeme tak, že si z původního zadání vytvoříme novou rovnici vynásobením původní rovnice deseti. V následujícím kroku odečteme od druhé rovnice první rovnici, abychom odstranili periodickou část původního periodického čísla. Poté rovnici vyřešíme a výsledkem je zlomek.