9. ročník

Obvod, obsah, povrch, objem

Vyjádření ze vzorce

Slovní úlohy - směsi, pohyb, společná práce, roztoky

Lomené výrazy

Algebraické výrazy