8. ročník

Konstrukční úlohy

Pythagorova věta

Mocniny

Rovnice