Společná práce

1. Jeden dělník potřebuje na určitou práci 40 hodin, druhý by tuto práci provedl již za 30 hodin. Několik hodin pracovali společně, potom byl druhý dělník odvolán a první dokončil práci sám za 5 hodin. Kolik hodin pracovali společně a jakou část práce každý z nich vykonal?


každý sám za 1 hodinu za x hodin
1. dělník 40 hodin $\frac{1}{40}$
$\frac{x+5}{40}$
2. dělník 30 hodin $\frac{1}{30}$
$\frac{x}{30}$
celkem

1


$\frac{x+5}{40} + \frac{x}{30} = 1/*120$

$3(x+5)+4x=120$

$3x + 15 + 4x = 120$

$7x = 105$

$x = 15$

Dělníci pracovali společně 15 hodin. První vykonal $\frac{20}{40}$ to je $\frac{1}{2}$ práce a druhý vykonal $\frac{15}{30}$ to je také $\frac{1}{2}$ práce.

2. První dělník by sám splnil úkol za 8 hodin, druhý za 6 hodin. Po dvou hodinách společné práce odešel první dělník k lékaři a druhý práci dokončil sám. Kolik hodin pracoval druhý dělník sám?


každý sám za 1 hodinu za x hodin
1. dělník 8 hodin $\frac{1}{8}$
$\frac{2}{8}$
2. dělník 6 hodin $\frac{1}{6}$
$\frac{2+x}{6}$
celkem

1

$\frac{2}{8} + \frac{2+x}{6} = 1/*24$

$6+4(2+x)=24$

$6 + 8 + 4x = 24$

$4x = 10$

$x = 2,5$

Druhý dělník pracoval sám 2,5 hodiny.

3. Dva dělníci společně vykonají určitou práci za 10 dní. První dělník by ji vykonal sám za 20 dní. Za kolik dní by ji vykonal sám druhý dělník?


každý sám za 1 hodinu za 10 hodin
1. dělník 20 hodin $\frac{1}{20}$
$\frac{10}{20}$
2. dělník x hodin $\frac{1}{x}$
$\frac{10}{x}$
celkem

1

$\frac{10}{20} + \frac{10}{x} = 1/*20x$

$10x+200=20x$

$10x = 200$

$x = 20$

Druhý dělník vykoná práci sám také za 20 hodin.

4. Dělník A by splnil daný úkol za 12 hodin, dělník B za 10 hodin. Protože práce měla být hotová za 4 hodiny, museli přibrat ještě dělníka C. Za kolik hodin by splnil daný úkol jen dělník C?


každý sám za 1 hodinu za 4 hodiny
1. dělník 12 hodin $\frac{1}{12}$
$\frac{4}{12}$
2. dělník 10 hodin $\frac{1}{10}$
$\frac{4}{10}$
3. dělník x hodin $\frac{1}{x}$ $\frac{4}{x}$
celkem

1$\frac{4}{12} + \frac{4}{10} + \frac{4}{x}= 1/*60x$

$20x + 24x + 240=60x$

$16x = 240$

$x = 15$

Třetí dělník by vykonal práci sám za 15 hodin.

5. Plný rybník se vyprázdní prvním stavidlem za 45 dní. Mají-li se vypustit 2/3 rybníka za 15 dní, je třeba ještě na 10 dní druhé stavidlo. Za kolik dní by se vyprázdnil rybník jen druhým stavidlem?


samostatně za 1 den za celou dobu
1. stavidlo 45 dní $\frac{1}{45}$
$\frac{15}{45}$
2. stavidlo x dní $\frac{1}{x}$
$\frac{10}{x}$
celkem

$\frac{2}{3}$

$\frac{15}{45} + \frac{10}{x} = \frac{2}{3}/*45x$

$15x + 450 =30x$

$15x = 450$

$x = 30$

Druhým stavidlem by se rybník vypustil za 30 dní.

6. Malíř rozplánoval svou práci v domě na 12 dní. Po 4 1/3 dne mu přišel na pomoc druhý malíř a pracovali pak oba společně, takže bylo vymalováno za 8 dní. Za kolik dní by práci vykonal druhý malíř sám?


samostatně za 1 den za 8 dní
1. malíř 12 dní $\frac{1}{12}$
$\frac{8}{12}$
2. malíř x dní $\frac{1}{x}$
$\frac{8-4\frac{1}{3}}{x}$
celkem

$1$

$\frac{8}{12} + \frac{8-4\frac{1}{3}}{x} =1/*12x$

$8x + 44 =12x$

$4x = 44$

$x = 11$

Druhý malíř by sá vymaloval za 11 dní.

7. V dílně mají vyrobit 265 stejných součástek. Dělník A zhotoví jednu součástku za hodinu, druhý za 50 minut, dělník C za 45 minut. Za kolik hodin splní úkol, budou-li pracovat společně?


samostatně za 1 minutu za x minut
1. dělník 60 minut $\frac{1}{60}$
$\frac{x}{60}$
2. dělník 50 minut $\frac{1}{50}$
$\frac{x}{50}$
3. dělník 45 minut $\frac{1}{45}$ $\frac{x}{45}$
celkem

265

$\frac{x}{60} + \frac{x}{50} + \frac{x}{45}= 265/*900$

$15x + 18x + 20x =238500$

$53x = 238500$

$x = 4500$

Dělníci vyrobí 265 součástek za 4500 minut, tj. 75 hodin.

8. Jeden dělník vyrobí za hodinu 15 součástek, druhý 12 a třetí 10. Kolik hodin pracoval každý z nich, když dohromady pracovali 15 hodin a každý vyrobil stejný počet součástek?

$15x = 12y = 10z$

$x + y + z =15$

$x = \frac{12y}{15} $

$z = \frac{12y}{10} $

$\frac{12y}{15} + y + \frac{12y}{10} =15/*30$

$24y + 30y + 36y = 450$

$90y = 450$

$y = 5$

$x = 4$

$z = 6$

První dělník pracoval 4 hodiny, druhý 5 hodin a třetí 6 hodin.

9. Závod A je schopen splnit zakázku za 12 dní, závod B tutéž zakázku za 18 dní. Za kolik dní bude splněna zakázka, jestliže první dva dny na ní pracuje jen závod A, zbývající dny pak oba závody?


samostatně za 1 den za x dní
1. závod 12 dní $\frac{1}{12}$
$\frac{x+2}{12}$
2. závod 18 dní $\frac{1}{18}$
$\frac{x}{18}$
celkem

$1$


$\frac{x+2}{12} + \frac{x}{18} = $1/*36$

$3(x+2) + 2x =36$

$3x + 6 + 2x = 36$

$5x = 30$

$x = 6$

Druhý závod bude pracovat 6 dní, celá zakázka bude hotová za 8 dní.