Zlomky

Zlomky používáme v běžném hovoru denně. Fotbalové utkání se dělí na poločasy, hokejový zápas na třetiny, kupujeme polovinu másla nebo čtvrtku kuřete. Můžeme mít tři čtvrtě hodiny zpoždění, můžeme v polovině cesty píchnout pneumatiku.


Pravidla pro zlomky:

  • Celek nelze dělit na nula dílů. ZLOMEK SE JMENOVATELEM NULA NEMÁ SMYSL.

  • Zlomek je kladný, má-li čitatel i jmenovatel stejné znaménko.

  • Zlomek je záporný, má-li čitatel a jmenovatel různé znaménko.

  • Záporné znaménko připisujeme před zlomkovou čáru nebo k čitateli či jmenovateli.

  • Každé celé číslo můžeme napsat jako zlomek se jmenovatelem 1.

  • Zlomek, který má stejného čitatele a jmenovatele, je roven 1.Řešení

Zlomky  

Zlomek vyjadřuje část celku.

Překleslete si kočičky zjednodušeně na papír (třeba jako čtyři řady koleček po pěti v každé řadě.

Zkuste nyní označit tyto části celku:

$\huge\frac{1}{2},\frac{1}{5},\frac{3}{5},\frac{1}{4},\frac{1}{10},\frac{1}{20} $ 

$\huge\frac{1}{2}$ 

$\huge\frac{1}{2} $

$\huge\frac{1}{5}$ 

$\huge\frac{3}{5}$ 

$\huge\frac{3}{5}$

$\huge\frac{1}{4}$ 

$\huge\frac{1}{4}$

$\huge\frac{1}{10}$ 

$\huge\frac{1}{10}$

$\huge\frac{1}{20}$ 

$\huge\frac{1}{20} $


Převod zlomků hodin na minuty - online cvičení

Převod zlomků dnů na hodiny - online cvičení

Slovní úlohy se zlomky - online cvičení


Cvičení na zlomky 1  - pdf ke stažení

Cvičení na zlomky 2 - pdf ke stažení


Rozšiřování a krácení zlomků

  • Rozšiřovat zlomek znamená násobit čitatele i jmenovatele stejným číslem. 

  • Krátit zlomek znamená dělit čitatele i jmenovatele stejným číslem. 

  • Rozšiřováním ani krácením se část celku vyjádřená zlomkem nezmění. 

  • Zlomek je v základním tvaru, jestliže jej nemůžeme krátit, tj. čitatel i jmenovatel jsou nesoudělná čísla.


Rozšiřování zlomků - online cvičení

Krácení zlomků - online cvičení

Rozřišování a krácení zlomků - pdf ke stažení


Smíšené číslo - pdf ke stažení online cvičení
Smíšené číslo se skládá z celého čísla a zlomku.

Desetinné zlomky - pdf ke stažení online cvičení
Zlomky se jmenovateli 10, 100, 1000 ... jsou desetinné zlomky. Každý desetinný zlomek můžeme zapsat jako desetinné číslo.

Porovnání zlomků
Zlomky můžeme porovnávat převedením na společného jmenovatele nebo šipkovým pravidlem.

Sčítání a odčítání zlomků - Cvičení na sčítání a odčítání zlomků
Zlomky s různými jmenovateli převedeme na společného jmenovatele, sečteme nebo odečteme čitatele a jmenovatele opíšeme.

Násobení zlomků
Zlomek násobíme zlomkem tak, že součin čitatelů lomíme součinem jmenovatelů, tj. čitatele násobíme čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.

Dělení zlomků
Dělit zlomkem znamená násobit k němu převráceným číslem.