Převod zlomků na minuty

1. Jedna hodina má 60 minut. Urči kolik minut je:

$\huge\frac{1}{4}\; h \;= \; \; \;\; \; \;minut$ 

Celá hodina má 60 minut. Když rozdělíme 60 minut na čtyři stejné díly (čtvrtiny), tak nám vyjde, že každý díl má 15 minut. Jedna čtvrtina je tedy 15 minut.

$\frac{1}{4}\; h \;= \;15 \;minut$ 

$\huge\frac{1}{6}\; h\;= \; \; \;\; \; \;minut$ 

Když rozdělíme 60 minut na šest stejných dílů (šestiny), tak nám vyjde, že každý díl má 10 minut. Jedna šestina je tedy 10 minut.

$\frac{1}{6}\; h \;= \;10 \;minut$ 

$\huge\frac{1}{2}\; h\;=\; \; \;\; \; \;minut$ 

Když rozdělíme 60 minut na dva stejné díly (poloviny), tak nám vyjde, že každý díl má 30 minut. Jedna polovina je tedy 30 minut.

$\frac{1}{2}\; h \;= \;30 \;minut$ 

$\huge\frac{3}{4}\; h\;= \; \; \;\; \; \;minut$ 

Když rozdělíme 60 minut na čtyři stejné díly (čtvrtiny), tak nám vyjde, že každý díl má 15 minut. Jedna čtvrtina je tedy 15 minut a tři čtvrtiny jsou 45 minut.

$\frac{3}{4}\; h \;= \;45 \;minut$ 

$\huge\frac{5}{12} \; h\;= \; \; \;\; \; \;minut$ 

Když rozdělíme 60 minut na dvanáct stejných dílů (dvanáctiny), tak nám vyjde, že každý díl má 5 minut. Jedna dvanáctina je 5 minut a pět dvanáctin je 25 minut.

$\frac{5}{12}\; h \;= \;25 \;minut$ 

$\huge\frac{14}{60} \; h\;= \; \; \;\; \; \;minut$ 

Když rozdělíme 60 minut na šedesát stejných dílů (šedesátiny), tak nám vyjde, že každý díl má 1 minutu. Jedna šedesátina je 1 minuta a čtrnáct šedesátin je 14 minut.

$\frac{14}{60}\; h \;= \;14 \;minut$ 


Zvládáte převádět základní jednotky délky, hmotnosti, plochy a objemu?

Procvičte si důkladně převody jednotek zde a zlomky zde.