Pořádek slov v české větě

Český slovosled se označuje jako proměnlivý, nikoliv však naprosto volný nebo snad libovolný. To znamená, že jednotlivé větné členy nemusí být řazeny v pevně daném pořadí. Tento pořádek je značně flexibilní a umožňuje značnou variabilitu sdělení. To je umožněno zejména tím, že čeština využívá širokou škálu slovních tvarů (daných skloňováním a časováním) k vyjádření syntaktických vazeb. Především skloňování jmen umožňuje rozlišit ve větě podmět a předmět, k čemuž naopak analytické jazyky (nemají rozvinuté skloňování) zpravidla využívají pevný slovosled.

Volný slovosled není v žádném případě libovolný. Musí respektovat logické vazby mezi jednotlivými slovy a některá další pravidla. Mluvčí volí slovosled podle svého komunikačního cíle a emočního stavu.


1. V následujících větách upravte pořádek slov.

Řidiče nákladních a osobních automobilů stále častěji lesní zvěr ohrožuje při svých cestách za potravou.

Lesní zvěř ohrožuje při svých cestách za potravou stále častěji řidiče nákladních a osobních automobilů.


Policisté proto apelují, aby se obezřetněji jezdilo v polních a lesních úsecích.

Policisté proto apelují, aby se v polních a lesních úsecích jezdilo obezřetněji.


Zvěr do silnice může vyskočit prakticky kdekoli, a tak jízda pomalejší může vážnějším následkům zabránit.

Zvěr do silnice může vyskočit prakticky kdekoli, a tak pomalejší jízda může zabránit vážnějším následkům.


Když jsme dorazili k brance naší, za oknem čekala nás vyděšená maminka.

Když jsme dorazili k naší brance, za oknem nás čekala vyděšená maminka.


Hned na prahu domu ji nezvyklá vůně ovanula.

Hned na prahu domu ji ovanula nezvyklá vůně.


Branka se uzná, když hráč útočící kotouč kopne a ten se odrazí od hráče bránícícho kromě brankáře.

Branka se uzná, když útočící hráč kopne kotouč a ten se odrazí od bránícícho hráče kromě brankáře.


V galerii dosud neznámý obraz zahlédla.

V galerii zahlédla dosud neznámý obraz. .2. Holé věty rozvíjejte pomocí výrazů v závorce.

Měsíc se vyhoupl (navečer, les, zářivý, temný).

Zářivý měsíc se navečer vyhoupl nad temným lesem.


Dav se valil (rozvášněný, široké ulice, zvuk trubek, pískot píšťalek).

Rozvášněný dav se valil širokými ulicemi za zvuku trubek a pískotu píšťalek.


Světlo se rozlilo (bledý, temný, jeskyně, najednou).

Bledé světlo se najednou rozlilo temnou jeskyní.


Dým se vyvalil (hustý, vysoko, střecha, dům).

Hustý dým se vyvalil vysoko nad střechu domu.


Vydali jsme se (neděle, nedávno, otevřený, návštěva, dinopark).

V neděli jsme se vydali na návštěvu nedávno otevřeného dinoparku.