Zajímavé úlohy


Jaký je výsledek násobení proměnných?


Jaký je výsledek sčítání?