Rozšiřování zlomků

Rozšiř šesti:

$\frac{3}{7}=$

$\frac{3}{7}=\frac{3\times6}{7\times6}=\frac{18}{42}$

$\frac{6}{7}=$

$\frac{6}{7}=\frac{6\times6}{7\times6}=\frac{36}{42}$

$\frac{5}{6}=$

$\frac{5}{6}=\frac{5\times6}{6\times6}=\frac{30}{36}$

$\frac{9}{11}=$

$\frac{9}{11}=\frac{9\times6}{11\times6}=\frac{54}{66}$

$\frac{2}{3}=$

$\frac{2}{3}=\frac{2\times6}{3\times6}=\frac{12}{18}$

$\frac{3}{22}=$

$\frac{3}{22}=\frac{3\times6}{22\times6}=\frac{18}{132}$

$\frac{10}{20}=$

$\frac{10}{20}=\frac{10\times6}{20\times6}=\frac{60}{120}$

$\frac{2}{9}=$

$\frac{2}{9}=\frac{2\times6}{9\times6}=\frac{12}{54}$

$\frac{4}{7}=$

$\frac{4}{7}=\frac{4\times6}{7\times6}=\frac{24}{42}$

Doplň chybějící čísla, aby platila rovnost:

$\frac{3}{7}=\frac{6}{\;}$

Jestliže jsme trojku rozšířili dvěma, abychom získali šest, musíme i sedmičku rozšířit dvěma a ve jmenovali druhého zlomku bude dvanáct. Dále postupujeme stejně - čím rozšíříme jmenovatele, tím rozšíříme i čitatele.

$\frac{3}{7}=\frac{6}{14}$

$\frac{6}{7}=\frac{18}{\;}$

$\frac{6}{7}=\frac{18}{21}$

$\frac{5}{6}=\frac{20}{\;}$

$\frac{5}{6}=\frac{20}{24}$

$\frac{9}{11}=\frac{\;}{22}$

$\frac{9}{11}=\frac{18}{22}$

$\frac{2}{3}=\frac{\;}{21}$

$\frac{2}{3}=\frac{14}{21}$

$\frac{3}{22}=\frac{\;}{66}$

$\frac{3}{22}=\frac{9}{66}$

$\frac{10}{20}=\frac{20}{\;}$

$\frac{10}{20}=\frac{20}{40}$

$\frac{2}{9}=\frac{6}{\;}$

$\frac{2}{9}=\frac{6}{27}$

$\frac{4}{7}=\frac{\;}{14}$

$\frac{4}{7}=\frac{8}{14}$