Desetinné zlomky

Zapiš jako desetinný zlomek:

$\frac{3}{4}=$

Zlomek rozšíříme tak, aby ve jmenovali byl násobek 10, tj. 10, 100 nebo 1000.

$\frac{3}{4}=\frac{3.25}{4.25}=\frac{75}{100}$

$\frac{7}{5}=$

$\frac{7}{5}=\frac{7.20}{5.20}=\frac{140}{100}$

$\frac{4}{25}=$

$\frac{4}{25}=\frac{4.4}{25.4}=\frac{16}{100}$

$\frac{10}{50}=$

$\frac{10}{50}=\frac{10.2}{50.2}=\frac{20}{100}$

$\frac{4}{200}=$

$\frac{4}{200}=\frac{4.5}{200.5}=\frac{20}{1000}$

$\frac{5}{8}=$

$\frac{5}{8}=\frac{5.125}{8.125}=\frac{625}{1000}$

$\frac{16}{20}=$

$\frac{16}{20}=\frac{16:2}{20:2}=\frac{8}{10}$

$\frac{8}{250}=$

$\frac{8}{250}=\frac{8.4}{250.4}=\frac{32}{1000}$

$\frac{3}{5}=$

$\frac{3}{5}=\frac{3.2}{5.2}=\frac{6}{10}$

$\frac{1}{4}=$

$\frac{1}{4}=\frac{1.25}{4.25}=\frac{25}{100}$