díl celku - řešení

$\huge\frac{1}{2}$ : Obdélník je rozdělený na čtyři dílky. Každý dílek představuje jednu čtvrtinu celku. Dva žluté dílky jsou dvě čtvrtiny celku a tyto dvě čtvrtiny tvojí jednu polovinu obdélníku.

$\huge\frac{1}{4}$ : Obdélník je rozdělený na čtyři dílky. Jeden žlutý dílek představuje jednu čtvrtinu celku.

$\huge\frac{4}{8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ : Obdélník je rozdělený na osm dílků.Každý dílek je osmina celku. Čtyři žluté dílky jsou čtyři osminy celku a tyto čtyři osminy tvoří zároveň dvě čtvrtiny i jednu polovinu obdélníku.

$\huge\frac{3}{4}$ : Obdélník je rozdělený na čtyři dílky. Každý dílek představuje jednu čtvrtinu. Tři žluté dílky jsou tři čtvrtiny obdélníku.

$\huge\frac{3}{8}$ : Obdélník je rozdělený na osm dílků. Každý dílek je osmina celku. Tři žluté dílky jsou tři osminy obdélníku.

$\huge\frac{7}{8}$ : Obdélník je rozdělený na osm dílků. Každý dílek je osmina celku. Sedm žlutých dílků je sedm osmin obdélníku..