Smíšená čísla

Převeďte na smíšené číslo:

$\frac{6}{5}=$

Ptáme se: Kolikrát se vejde 5 do 6?  --> jednou. Napíšeme velkou 1. Kolik zbyde ze 6? --> 6-5=1

$\frac{6}{5}=1\frac{1}{5}$

$\frac{75}{35}=$

Ptáme se: Kolikrát se vejde 35 do 75?  --> dvakrát. Napíšeme velkou 2. Kolik zbyde ze 75? --> 75-2.35=5 Zlomek můžeme krátit pěti.

$\frac{75}{35}=2\frac{5}{35}=2\frac{1}{7}$

$\frac{20}{17}=$

$\frac{20}{17}=1\frac{3}{17}$

$\frac{71}{50}=$

$\frac{71}{50}=1\frac{21}{50}$

$\frac{1000}{201}=$

$\frac{1000}{201}=4\frac{196}{201}$

$\frac{29}{14}=$

$\frac{29}{14}=2\frac{1}{14}=$

$\frac{108}{84}=$

$\frac{108}{84}=1\frac{24}{84}=1\frac{6}{21}=$

$\frac{8}{3}=$

$\frac{8}{3}=2\frac{2}{3}=$

$\frac{62}{5}=$

$\frac{62}{5}=12\frac{2}{5}$

$\frac{59}{50}=$

$\frac{59}{50}=1\frac{9}{50}=$


Převeďte smíšené číslo na zlomek:

$5\frac{1}{2}=$

V pěti koláčích je deset polovin, když přičteme jednu polovinu, tak máme výsledek jedenáct polovin. Nebo jinak 2 x 5 + 1 = 11 a poloviny zůstávají.

$5\frac{1}{2}=\frac{11}{2}$

$7\frac{3}{4}=$

$7\frac{3}{4}=\frac{31}{4}$

$6\frac{1}{3}=$

$6\frac{1}{3}=\frac{19}{3}$

$5\frac{8}{9}=$

$5\frac{8}{9}=\frac{53}{9}$

$1\frac{1}{10}=$

$1\frac{1}{10}=\frac{11}{10}$

$2\frac{3}{4}=$

$2\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$

$7\frac{7}{8}=$

$7\frac{7}{8}=\frac{63}{8}$

$3\frac{4}{5}=$

$3\frac{4}{5}=\frac{19}{5}$

$6\frac{9}{12}=$

$6\frac{9}{12}=\frac{81}{12}$

$5\frac{9}{10}=$

$5\frac{9}{10}=\frac{59}{10}$