Krácení zlomků

$\frac{3}{21}=$

Hledáme největšího dělitele čitatele a jmenovatele zlomku, který krátíme. Největším dělitelem pro čísla 3 a 21 je číslo 3.

$\frac{3:3}{21:3}=\frac{1}{7}$

$\frac{6}{24}=$

Hledáme největšího dělitele čitatele a jmenovatele zlomku, který krátíme. Největším dělitelem pro čísla 6 a 24 je číslo 6.

$\frac{6:6}{24:6}=\frac{1}{4}$

$\frac{9}{15}=$

Hledáme největšího dělitele čitatele a jmenovatele zlomku, který krátíme. Největším dělitelem pro čísla 9 a 15 je číslo 3.

$\frac{9:3}{15:3}=\frac{3}{5}$

$\frac{12}{16}=$

$\frac{12:4}{16:4}=\frac{3}{8}$

$\frac{90}{120}=$

$\frac{90:30}{120:30}=\frac{3}{4}$

$\frac{32}{96}=$

Pokud se nepodaří najít největšího dělitle, můžeme krátit zlomek vícekrát.

$\frac{32:4}{96:4}=\frac{8}{24}\frac{8:8}{24:8}=\frac{1}{3}$

$\frac{8}{20}=$

Krátíme čtyřmi.

$\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$

$\frac{64}{72}=$

Krátíme osmi.

$\frac{64}{72}=\frac{8}{9}$

$\frac{25}{40}=$

Krátíme pěti.

$\frac{25}{40}=\frac{5}{8}$