Převod dnů na hodiny

1. Jedna den má 24 hodin. Urči kolik je:

$\huge\frac{1}{4}\; dne \;= \; \; \;\; \; \;hodin$ 

Celý den má 24 hodin. Když rozdělíme 24 hodin na čtyři stejné díly (čtvrtiny), tak nám vyjde, že každý díl má 8 hodiny. Jedna čtvrtina jsou tedy 8 hodiny.

$\frac{1}{4}\; dne \;= \;3 \;hodiny$ 

$\huge\frac{1}{6}\; dne\;= \; \; \;\; \; \;hodin$ 

Když rozdělíme 24 hodin na šest stejných dílů (šestiny), tak nám vyjde, že každý díl má 4 hodiny. Jedna šestina jsou tedy 4 hodiny.

$\frac{1}{6}\; dne \;= \;4 \;hodiny$ 

$\huge\frac{3}{8}\; dne\;=\; \; \;\; \; \;hodin$ 

Když rozdělíme 24 hodin na osm stejných dílů (šestiny), tak nám vyjde, že každý díl má 3 hodiny. Jedna osmina jsou tedy 3 hodiny a tři osminy jsou 9 hodin.

$\frac{3}{8}\; dne \;= \;9 \;hodin$ 

$\huge\frac{7}{12}\; dne\;= \; \; \;\; \; \;hodin$ 

Když rozdělíme 24 hodin na dvanáct stejných dílů (šestiny), tak nám vyjde, že každý díl má 2 hodiny. Jedna dvanáctina jsou tedy 2 hodiny a 7 dvanáctin je 14 hodin.

$\frac{7}{12}\; dne \;= \;14 \;hodin$ 


Zvládáte převádět základní jednotky délky, hmotnosti, plochy a objemu?

Procvičte si důkladně převody jednotek zde a zlomky zde.