Větný rozbor 3

PO - Podmět

PKS - Přívlastek shodný

PUČ - Příslovečné určení času

PT - Předmět

PŘ - Přísudek

PKN - Přívlastek neshodný

PUM - Příslovečné určení místa

DO - Doplněk


Proveďte větný rozbor - určete všechny větné členy, naznačte závislosti větných členů, zakreslete graf věty.


Rád se dívám na filmy pro pamětníky.

Rozlehlá budova školy byla prázdná.

Marek zůstal doma sám.

Po pošmourných dnech se opět objevil modrý kus oblohy.


Zavěsil jsem na strom láhev s ovocnou šťávou.


VĚTNÝ ROZBOR 1

VĚTNÝ ROZBOR 2

VĚTNÝ ROZBOR 4