Větný rozbor 1

PO - Podmět

PKS - Přívlastek shodný

PUČ - Příslovečné určení času

PT - Předmět

PŘ - Přísudek

PKN - Přívlastek neshodný

PUM - Příslovečné určení místa

DO - Doplněk


Proveďte větný rozbor - určete všechny větné členy, naznačte závislosti větných členů, zakreslete graf věty.


Na stole leží moje pero.

V červnu zrají rané třešně.


Z šedé oblohy se sype nový sníh.Za naší vesnicí se rozkládá smrkový les.


Diváci napjatě sledovali fotbalový zápas.
VĚTNÝ ROZBOR 2

VĚTNÝ ROZBOR 3

VĚTNÝ ROZBOR 4