Větný rozbor 2

PO - Podmět

PKS - Přívlastek shodný

PUČ - Příslovečné určení času

PT - Předmět

PŘ - Přísudek

PKN - Přívlastek neshodný

PUM - Příslovečné určení místa

DO - Doplněk


Proveďte větný rozbor - určete všechny větné členy, naznačte závislosti větných členů, zakreslete graf věty.


Srpnová bouře polámala ovocné stromy v zahradě.

Z dálky se ozvala siréna policejního vozu.

Jitka si večer ráda prohlíží obrázkové časopisy.

Velké krůpěje deště padaly na kamennou dlažbu.

Dnes foukal velmi studený vítr.VĚTNÝ ROZBOR 1

VĚTNÝ ROZBOR 3

VĚTNÝ ROZBOR 4