Synonyma homonyma antonyma

1. Zvýrazněná slova nahraďte synonymy:

A. Na nočním stolku stála lampa.

B. Malou vesnici navštívil soukromý prodejce.

C. Chlapci hráli na hřišti kopanou.

D. Pes je věrný svému pánovi.

E. Za vraty štěkal velký pes.

F. Zkoušející položil studentovi otázku.


2. Napište antonyma k následujícím slovům:

A. mladý - starý

B. chudoba - bohatství

C. krátký - dlouhý

D. štěstí - smůla

E. výhra - prohra

F. plakat - radovat se

G. láska - nenávist

H. lež - pravda

I. válka - mír

J. nikdo - všichni


3. Každé z následujících slov užijte ve dvou větách tak, abyste vytvořili homonyma:

A. Pila

Dívka pila vodu. Pila ležela ve stodole.

B. Brnění

Rytířovo brnění bylo krásné. Brnění rukou bylo příznakem nemoci.

C. Kolem

Kolem domu kvetly růže. Jel na výlet s kolem na střeše auta.

D. Zima

Zima ještě neskončila. Byla nám veliká zima.


4. Najděte v každém řádku dvojici antonym:

A. Pomalý, malý, milý, rychlý

pomalý x rychlý

B. Jemný, jasný, hrubý, silný

jemný x hrubý

C. Příjemný, dobrý, rovný, zlý

dobrý x zlý

D. Noc, poledne, večer, den

noc x den


5. Ve kterém řádku jsou všechna slova synonyma:

a. Hledat, pátrat, nakupovat

b. Střežit, hlídat, okukovat

c. Učit, vyučovat, školit

d. Nadávat, spílat, mračit se


6. Ve kterém řádku jsou všechna slova synonyma:

a. Budova, dům, stavení

b. Pero, propiska, psací stroj

c. Přístroj, nástroj, sekera

d. Pravda, lež, čest


7. Které slovo patří mezi homonyma:

a. Ležet

b. Soudit

c. Vědět

d. Topit


8. Které slovo patří mezi homonyma:

a. Strom

b. Trubka

c. Věnec

d. Matka


9. Doplňte do vět vhodné slovo:

a. Doba

b. Epocha

c. Éra

d. Etapa

e. Fáze

f. Období


i.Mládí je nejkrásnější období života.

ii. Soutěž vstoupila do rozhodující fáze.

iii. Dílo Komenského vznikalo na přelomu epochy.

iv. Něco takového bylo možné jen v době krinolín.

v. Využíváním atomové energie vstoupilo lidstvo do nové éry.