Stylistika

1. Která z následujících možností nepatří k tzv. funkčním stylům?

(A) Charakterizující

(B) Prostě sdělovací

(C) Umělecký

(D) Odborný

(E) Publicistický

(F) Administrativní


2. Jak se nazývá styl formuláře daňového přiznání?

(A) Prostě sdělovací

(B) Umělecký

(C) Odborný

(D) Publicistický

(E) Administrativní


3. K jakému z uvedených funkčních stylů patří následující úryvek.

Milí rodičové!Teď jsem sám v kanceláři a mohu něco pro sebe psáti, tak jim píši. První den jsem slavil posvícení v Knobizi při tabuli, na kterou se nejméně dvacatero jídel předložilo a k tomu kyperské víno. Druhý den zase posvícení v Hobšovicích na faře, také se zle nevedlo, ale v Litoměřicích, ač jsem byl a ještě zítra budu u pana justiciára u oběda – jde do živého –večeře a nocleh mě stojí pokaždé 1 fl. 40 kr. v. č. Najal jsem si pěkný byt, ale spát v něm nemohu, neb nemám na čem. Lidi, co jsou v domě by mi dali peřiny, nemají jich ale než pro sebe dost….(dopis K. H. Máchy z října 1836)

(A) Prostě sdělovací

(B) Umělecký

(C) Odborný

(D) Publicistický

(E) Administrativní


4. Jak se správně jmenuje slohový útvar publicistického stylu, který přináší „přímý přenos“událostí z nějakého místa či podrobněji informuje o nějaké situaci.

(A) Aktualita

(B) Tiráž

(C) Reportáž

(D) Fejeton


5. K jakému slohovému postupu bys přiřadili následující ukázku.

Stařec byl hubený, vyzáblý a zátylek měl zrytý hlubokými rýhami. Na lících mu vyvstalyhnědé skvrny kůže, zrohovatělé na ochranu před odrazem slunce v tropickém moři. Tyskvrny mu sahaly po stranách obličeje až dolů a ruce měl zjizvené hlubokými zářezy odtoho, jak se lopotil s těžkými rybami na šňůrách. Žádná z těch jizev nebyla čerstvá. Byly takstaré jako výmoly v bezrybné poušti. Všechno na něm bylo staré, až na ty jeho oči. Ty mělystejnou barvu jako moře a hleděly vesele a nezkrušeně.(E. Hemingway. Stařec a moře)

(A) Vyprávěcí

(B) Popisný

(C) Výkladový

(D) Úvahový


6. Která z níže uvedených výrazů patří mezi typické básnické (jazykové) prostředky, t. j. není neutrálním jazykovým prostředkem:

(A) Měsíc

(B) Zeměkoule

(C) Kosmos

(D) Dnové

(E) Sen


7. K jakému z uvedených funkčních stylů patří následující úryvek.

Venku už možná pražilo africké slunce, ale sem k němu se prodíral jenom strašidelný trychtýřek světla z šoférovy kabiny. Pak i ten úzký proužek světla z kabiny pohasl a kamion se ponořil do inkoustové tmy. Hihlík myslel na rodiče a na bratránka Ramíka, dokud neusnul. Musel spát v jednom kuse nejmíň dva dny. Probudilo ho drcnutí, jak kamion náhle zastavil, pak železné skřípění – to řidič pootevřel zadní vrata kamionu – a nakonec ostré sluneční světlo. Hihlík zmateně pobíhal mezi bednami označenými červeným křížem. Nevěděl, co se děje, vlastně ještě napůl spal.A vtom ho řidič musel spatřit, protože vytřeštil oči a ohnal se rukou, jako by zaháněl mžitkypřed očima. Hihlík už na nic nečekal, odrazil se a skočil. Dopadl do horkého prachu.Byl v Africe, kde na každém rohu číhá jedno nebezpečí. Nebo dvě!(P.Šrut Lichožrouti se vracejí) 

(A) Prostě sdělovací

(B) Umělecký

(C) Odborný

(D) Publicistický

(E) Administrativní