Skupiny souhlásek

1. V následujícím cvičení najdi věty, v nichž jsou chybně napsány souhlásky n/nn.

A. Cítil, že je jeho povinnost navštívit zraněné.

B. V městečku byla odsouzena řada nevinných, zatímco viníci pokračovali v protizákonné činnosti.

C. Na stinném místě, v postranní ulici, si Petr koupil chutný jablečný džus.

D. Ranní cvičení mě vždy probere.

E. V plamenné řeči řečník vyzýval k požívání raných brambor, smažených nejlépe na rostlinném tuku.

F. Jeho argumenty se všem zdály nevýznamné a bezcenné.

G. Na rodinném setkání jsem se rozhodli o předplatném týdeníku Respekt.

H. Na ceníku zájezdní krčmy chyběl ovocný salát.

1. B F G


2. Dvě stejné souhlásky se mohou vedle sebe vyskytnout i tehdy, je-li slovo vytvořeno pomocí předpony a přípony (případně koncovky)či skládáním slov. Najdi věty, v nichž je chyba.

A. Na zahraničním oddělení klesala pracovní výkonnost, šéf tím byl rozzloben.

B. Situace se stávala stále nejasnější, proto musela být informována nejjasnější princezna.

C. V Podkrkonoší trávím zasloužený oddych.

D. Rozzlobený poddaný roztrhl dvojjazyčný slovník.

E. Na zemi ležel rozbitý džbán.

2. A E


3. V jedné z následujících vět je chyba. Větu najdi a označ.

A. Racci poletovali nad přístavem.

B. Babiččin chléb upečený v domácí pícce je výtečný.

C. Zlomme všechny hole.

D. V Peci pod Sněžkou jsme si odpočinuli.

E. V potoce se opět objevili raci.

3. B


4. Z následujících vět je správně napsaná jen jedna. Najdi ji a označ.

A. Je nejisté, zda náš dopad bude měký.

B. Čtyruční hra nám zatím nejde.

C. Nástěnné hodiny patří k rodinému majetku.

D. V Pannenských Břežanech se nachází zámek.

E. Za slunných dní jsme si jezdili odychnout na vinice.

F. Prérijní psi byli již bezzubí.

G. Chtěl jsem si koupit střelnnou zbraň, ale maminku jsem tím jen rozzlobil.

H. Naslouchali jsem skokanní písni.

I. Navzdory svému nezáživnému monotonímu vystoupení se choval velmi suverénně.

4. F


5. Najdi chybně napsanou větu.

A. Obě mé sestry si objednaly oběd.

B. Tvářily se tak, jako by jeho konzumace pro ně byla oběť.

C. Každá si s sebou přinesla objemné zavazadlo plné vlastních zásob.

D. Kamarád přišel později, ve městě byla objížďka a on musel objet blok.

E. Rozčiloval se jako zběsilý, pak se ale uklidnil a celou sešlost vyfotografoval fotoaparátem s výměnnými objektivy. Zbytek dne měl již klidný průběh.

5. C


6. Pouze jedna z následujících vět neobsahuje žádnou pravopisnouchybu. Která?

A. Podle pověsti prý všechny vědcovy objevy vznikly na obědnávku.

B. Vzápětí jsme spočítali oběm všech těles, protože jsem doufali, že naleznemeodpovědi na své otázky.

C. Nevěděli jsme, kde se nachází vjezd do domu, tak jsme doufali, že se někdo zjeví, aby nám pomohl.

D. Dráty vysokého napjetí zabraňovaly zvěři, aby se dostala na větev.

6. C


7. Na kterém řádku jsou správně vystupňovány oba stupňované tvary:

A. Nejzazší, vyšší

B. Nejzasší, vysší

C. Nezažší, vysší

7. A


8. Na kterém řádku jsou správně spisovné tvary přídavných jmen:

A. Maličtí běloučtí červíci

B. Maličtí běloučcí červíci

C. Maličcí běloučcí červíci

8. C


9. Která z následujících možností obsahuje dva tvary téhož slova:

A. Pecka - pecce

B. Podat - poddat se

C. Raci - racci

D. Křečí - křeččí

9. A