Přijímačky 2019 žetony

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Pyramidu můžeme rozdělit do vrstev. V první vrstvě každé pyramidy je v každém poli jeden žeton, V druhé vrstvě jsou vždy dva žetony atd....

Pyramida, která má hranu devět polí má první vrstvu shodnou s druhou vrstvou pyramidy o hraně jedenáct polí.

Polí ve větší pyramidě je tedy o 11 x 11 více, tj. 121.