Sbírka úloh - CERMAT

TÉMATICKÝ OKRUH 1 - ČÍSELNÉ OBORY

TÉMATICKÝ OKRUH 2 - ALGEBRAICKÉ VÝRAZY

TÉMATICKÝ OKRUH 3 - ROVNICE A NEROVNICE

TÉMATICKÝ OKRUH 4 - FUNKCE

TÉMATICKÝ OKRUH 5 - POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA

TÉMATICKÝ OKRUH 6 - PLANIMETRIE

TÉMATICKÝ OKRUH 7 - STEREOMETRIE

TÉMATICKÝ OKRUH 8 - ANALYTICKÁ GEOMETRIE

TÉMATICKÝ OKRUH 9 - KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA


Zdroj: https://www.novamaturita.cz/testy-a-zadani-1404035305.html