Slovní druhy

Určete slovní druhy:


pracovat
kniha
včerejší
hej
naše
čtyřikrát
několik
mimořádná
ke
domů
něco
ale
vrkú