Slovesa - mluvnické kategorie

U sloves určete všechny mluvnické kategorie.


Slovesný tvar Osoba Číslo Čas Způsob Rod Vid Třída Vzor
seskočtenarýsovali bychomstříhal sebyl bys vezlvyhnula bych sepřiletěli jstenelekni sebyly by zrálySlovesný tvar Osoba Číslo Čas Způsob Rod Vid Třída Vzor
seskočte 2 množné budoucí rozkazovací činný dokonavý IV. prosí
narýsovali bychom 1 množné
přítomný podmiňovací činný
dokonavý III. kupuje
stříhal se 3 jednotné minulý oznamovací
činný
nedokonavý V. dělá
byl bys vezl 2 jednotné
minulý podmiňovací
činný
nedokonavý I. nese
vyhnula bych se 1 jednotné
přítomný podmiňovací
činný
dokonavý
II. mine
přiletěli jste 2 množné
minulý oznamovací
činný
dokonavý
IV. trpí
nelekni se 2 jednotné
přítomný rozkazovací činný
dokonavý
II. tiskne
byly by zrály 3 množné
minulý podmiňovací
činný
nedokonavý
III. kryje