Mluvnické kategorie sloves

Určete osobu, číslo, čas a způsob u následujících slovesných tvarů:


Slovesný tvar Osoba Číslo Čas Způsob
budeme kreslitpřihlásil sespřijďtepochopila bynemluvpřijdoubyli bychom potřebovalinetušíšpodívali byste sebyli bychom se sešliSlovesný tvar Osoba Číslo Čas Způsob
budeme kreslit 1 množné budoucí oznamovací
přihlásil ses 2 jednotné minulý oznamovací
přijďte 2 množné
budoucí rozkazovací
pochopila by 3 jednotné
přítomný podmiňovací
nemluv 2 jednotné
přítomný rozkazovací
přijdou 3 množné
budoucí oznamovací
byli bychom potřebovali 1 množné
minulý podmiňovací
netušíš 2 jednotné
přítomný oznamovací
podívali byste se 2 množné
přítomný podmiňovací
byli bychom se sešli 1 množné
minulý podmiňovací