Stupňování přídavných jmen

Utvořte vyznačené stupně přídavných jmen:

(suchý 2) vzduch

sušší vzduch

(široká 2) silnice

širší silnice

(malý 3) živočich

nejmenší živočich

(dobrý 3) student

nejlepší student

(úzká 2) pěšina

užší pěšina

(lehký 3) úkol

nejlehčí úkol

(strmý 2) svah

strmější svah

(jasná 3) hvězda

nejjasnější hvězda

(cenný 3) dar

nejcennější dar

(vysoký 3) strom

nejvyšší strom

(malý 3) postava

nejmenší postava

(drahý 3) člověk

nejdražší člověk