Pád podstatných jmen 2

Přehled pádových otázek

1. pád - Kdo, co?

2. pád - Bez koho, čeho?

3. pád - Ke komu, čemu?

4. pád - Vidím koho, co?

5. pád - oslovujeme, voláme

6. pád - O kom, o čem?

7. pád - S kým, s čím?

pod lavicemi
z paměti
o láskách
vedle knihy
za židlí
s programy
na sýkory
za jestřábem
s přáteli
na stěně