Metafora, metonymie, synekdocha 5

Rozhodněte, zda se jedná o metaforu, metonymii nebo synekdochu:

Hlavou naší rodiny je tatínek.
Tlačí mě jazyk v botě.
Dal by sis dneska k obědu čínu s rýží?
Plášť noci je ukryl.
Nebyla tam ani noha.
Vypil dvě sklenice.
Jednotkou tlaku je pascal.
Pošta doručí balík do tří dnů.
Koupila jsem si novou počítačovou myš.
Snědl celý talíř babiččiny polévky.


Hlavou naší rodiny je tatínek. metafora
vnější podobnost týkající se funkce - hlava
Tlačí mě jazyk v botě. metafora
vnější podobnost - jazyk
Dal by sis dneska k obědu čínu s rýží? metonymie
přenos původu jídla na pojmenování jídla
Plášť noci je ukryl. metafora
vnější podobnost týkající se funkce - plášť
Nebyla tam ani noha. synekdocha

část místo celku - nebyli tam lidé, nejenom nohy
Vypil dvě sklenice. metonymie
přenos z nádoby na obsah
Jednotkou tlaku je pascal. metonymie
přenos ze jména na fyzikální jednotku
Pošta doručí balík do tří dnů. synekdocha

celek místo části - zodpovědné osoby doručí balík
Koupila jsem si novou počítačovou myš. metafora
vnější podobnost - myš
Snědl celý talíř babiččiny polévky. metonymie
přenos z nádoby na obsah