Metafora, metonymie, synekdocha 3

Rozhodněte, zda se jedná o metaforu, metonymii nebo synekdochu:

Měl velké mateřské znaménko na pravé lopatce.
Přišlo tam celé město.
Přehoz na postel byl vyroben z kvalitního damašku.
Koupil si hrnec se dvěma uchy.
Otevřete! Policie!
Bydlíme na samotě.
Dokázali jsme přejít horský hřbet a zahájili výstup na vrchol.
Kdybych tak měl jen kapku štěstí!
Celé město bylo na nohou.
Dědeček dal slepicím krmení.


Měl velké mateřské znaménko na pravé lopatce. metafora
vnější podobnost - lopatka
Přišlo tam celé město. synekdocha

celek místo části - přišli všichni lidé
Přehoz na postel byl vyroben z kvalitního damašku. metonymie
přenos jména z místa odkud pochází
Koupil si hrnec se dvěma uchy. metafora
vnější podobnost - ucho
Otevřete! Policie! synekdocha

celek místo části - za dveřmi není policie, ale policista
Bydlíme na samotě. metonymie
samota-->posun významu - osamocené místo --> samota
Dokázali jsme přejít horský hřbet a zahájili výstup na vrchol. metafora
vnější podobnost - hřbet
Kdybych tak měl jen kapku štěstí! metafora
vnější podobnost týkající se rozsahu - kapka (malinko)
Celé město bylo na nohou. synekdocha

celek místo části - na nohou jsou lidí z města
Dědeček dal slepicím krmení. metonymie
krmení-->posun významu - krmivo --> krmení