Metafora, metonymie, synekdocha 2

Rozhodněte, zda se jedná o metaforu, metonymii nebo synekdochu:

Sál rázem ztichl.
Strávil jsem u babičky tři neděle.
Zajíc se chytil do oka.
V uchu mám kladívko, třmínek a kovadlinku.
Mám v knihovně celého Čapka.
Měl plavý vlas.
V koruně stromu jsem objevila ptačí hnízdo.
Kadeřnice ho ostříhala na ježka.
Tátův oblíbený nápoj je plzeň.
Musel jsem vyplnit tři listy dotazníku.


Sál rázem ztichl. synekdocha

část místo celku - neztichl sál, ale lidé v něm
Strávil jsem u babičky tři neděle. metonymie
název dne je užit pro označení celého týdne
Zajíc se chytil do oka. metafora
vnější podobnost - oko
V uchu mám kladívko, třmínek a kovadlinku. metafora
vnější podobnost - kladívko, třmínek, kovadlinka
Mám v knihovně celého Čapka. metonymie
přenos vlastního jména na dílo
Měl plavý vlas. synekdocha

část místo celku, všechny vlasy měl plavé
V koruně stromu jsem objevila ptačí hnízdo. metafora
vnější podobnost - koruna
Kadeřnice ho ostříhala na ježka. metafora
vnější podobnost - ježek
Tátův oblíbený nápoj je plzeň. metonymie
přenos jména z místa odkud pochází
Musel jsem vyplnit tři listy dotazníku. metafora
vnější podobnost - list