Metafora, metonymie, synekdocha 1

Rozhodněte, zda se jedná o metaforu, metonymii nebo synekdochu:

Pije už třetí sklenici.
Na koncertu byla hlava na hlavě.
Čím jsi starší, tím větší s tebou máme kříž.
Ze všech sladkostí mám nejraději rakvičky se šlehačkou.
Čtu Jiráska.
Nedělej hlouposti!
Mít střechu nad hlavou.
Slepé rameno řeky lákalo k vodním radovánkám.
Před námi se táhl horský hřeben.
Můj děda jezdil rád tvojí starou škodovkou.


Pije už třetí sklenici. metonymie
přenos z nádoby na obsah
Na koncertu byla hlava na hlavě. synekdocha
část místo celku, jedná se o mnoho lidí
Čím jsi starší, tím větší s tebou máme kříž. metonymie
použití symbolu - kříž = trápení
Ze všech sladkostí mám nejraději rakvičky se šlehačkou. metafora
vnější podobnost - rakev
Čtu Jiráska. metonymie
přenos vlastního jména na dílo
Nedělej hlouposti! metonymie
název vlastnosti použitý pro to, co dělají lidé s touto vlastností
Mít střechu nad hlavou. synekdocha

část místo celku, nejedná se o střechu ale o celý dům nad hlavou
Slepé rameno řeky lákalo k vodním radovánkám. metafora
vnější podobnost - rameno
Před námi se táhl horský hřeben. metafora
vnější podobnost - hřeben
Můj děda jezdil rád tvojí starou škodovkou. metonymie
přenos z továrny na produkt